Wie is bijdrageplichtig?

Om te bepalen wie bijdrageplichtige is ten opzichte van Auvibel, stellen we 3 categorieën vast:

  • In de hoedanigheid van fabrikant stelt u op het Belgische nationale grondgebied toestellen en blanco dragers ter beschikking die onderworpen zijn aan de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik.
  • In de hoedanigheid van invoerder stelt u op het Belgische nationale grondgebied toestellen en blanco dragers ter beschikking die onderworpen zijn aan de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik en die afkomstig zijn uit een land dat geen lid is van de Europese Unie.
  • In de hoedanigheid van intracommunautaire aankoper stelt u op het Belgische nationale grondgebied toestellen en blanco dragers ter beschikking die onderworpen zijn aan de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik en die afkomstig zijn uit een andere lidstaat van de Europese Unie.

De grondbeginselen zijn ruim genoeg om veralgemeend te worden naar internetsites (webshops), ook wanneer die in het buitenland gevestigd zijn. De Belgische rechtbank heeft hierover als volgt geoordeeld: “Degene die onderworpen producten te koop aanbiedt via een website en zich daarbij uitdrukkelijk richt naar Belgische eindgebruikers, maakt gerichte reclame, neemt het initiatief tot en draagt de verantwoordelijkheid voor het binnenkomen van de producten op het Belgisch grondgebied, wat ook in de algemene verkoopsvoorwaarden hierover wordt voorgehouden.”

Onder de bijdrageplichtige invoerders en intracommunautaire aankopers onderscheiden we 2 categorieën:

  • De als groothandelaar aangemerkte invoerders en intracommunautaire aankopers. Hun hoofdactiviteit bestaat erin dragers en toestellen ter beschikking te stellen van andere verdelers.
  • De als kleinhandelaar aangemerkte invoerders en intracommunautaire aankopers. Hun hoofdactiviteit bestaat erin dragers en toestellen ter beschikking te stellen van eindgebruikers.

Als bijdrageplichtige behoort u tot een van de 2 categorieën. Voor deze 2 categorieën bestaan aparte regels voor de aangiftes en de betalingen. Auvibel bepaalt uiteindelijk tot welke categorie u behoort.

 

Vrijstelling en terugbetaling

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.