Openbaar leenrecht

 

Wetten

Wet van 19 april 2014 houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek

 

Gecoördineerde Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

 

Koninklijke besluiten

Koninklijk besluit van 13 december 2012 betreffende de vergoeding voor openbare uitlening en tot intrekking van het koninklijk besluit van 25 april 2004 betreffende de vergoedingsrechten voor openbare uitlening van de auteurs, vertolkende of uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en producenten van eerste vastleggingen van films.

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.