Organen

De statutaire organen van Auvibel zijn de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en de Colleges.

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is het hoogste gezagsorgaan van Auvibel, waar ook alle leden van Auvibel in zetelen. Hieronder vindt u de logo's van de leden van de Algemene Vergadering.


BAVP
Imagia
Jam
PlayRight Procibel
Sacd
Simim Sofam

 

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is het leidinggevend orgaan van Auvibel.

Overeenkomstig artikelen 19.2 en 24 van de nieuwe statuten van Auvibel (gepubliceerd in het B.S. op 18 oktober 2011), behoort de benoeming van de bestuurders tot de bevoegdheid van de Gewone Algemene Vergadering en heeft elke vennoot een zetel in de Raad van Bestuur.

Bijgevolg benoemt de Gewone Algemene Vergadering van 19 juni 2014 formeel als bestuurders:

Colleges

Auvibel berust op een structuur die ten dienste staat van haar leden, beheersvennootschappen die voor elke categorie van werken (geluidswerken, audiovisuele werken, werken van letterkunde en werken van beeldende of grafische kunst) de vier categorieën van rechthebbenden vertegenwoordigen, zoals voorzien in de wet: auteurs, producenten, uitvoerende kunstenaars en uitgevers.

Auvibel is samengesteld uit acht colleges die de auteurs, de producenten en de uitvoerend kunstenaars van fonogrammen en van audiovisuele werken en de auteurs en uitgevers van werken van letterkunde en werken van beeldende of grafische kunst vertegenwoordigen.

College van de auteurs van op geluidsdrager vastgelegde werken

College van de producenten van op geluidsdrager vastgelegde werken

College van de uitvoerende kunstenaars van op geluidsdrager vastgelegde werken

College van de auteurs van op audiovisuele drager vastgelegde werken

College van de producenten van op audiovisuele drager vastgelegde werken

College van de uitvoerende kunstenaars van op audiovisuele drager vastgelegde werken

College van auteurs van werken van letterkunde en van werken van beeldende of grafische kunst

College van uitgevers van werken van letterkunde en van werken van beeldende of grafische kunst

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.