Thuiskopievergoeding in gevaar!

Auvibel en de Belgische creatieve sector, vertegenwoordigd door o.m. Lieven Debrauwer, Marion Hänsel, Stijn Coninx, Luc en Jean Pierre Dardenne, Michel Lambot, Hans Herbots, Francis de Laveleye, Luc Jabon, Eric-Emmanuel Schmitt, Bouli Lanners, VOTP, VFPB, UPFF, Scam, Sacd, Procibel, BAVP, Sabam, Simim, Imagia, Uradex, Sofam, Jam maar ook talrijke andere culturele verenigingen, doen een beroep op de parlementsleden en op de regering om met onmiddellijke ingang het Belgische systeem van de thuiskopievergoeding te redden.

De wet heeft een vergoeding voor de thuiskopie voorzien. Deze moet toegepast worden. Sinds 2004 heeft de regering geen enkele maatregel meer genomen. De programmawet laat vandaag toe om deze situatie gemakkelijk te corrigeren en om het evenwicht te herstellen tussen de creatieve sector en de elektronica-industrie die onophoudelijk nieuwe apparatuur op de markt brengt waardoor films, muziek en persartikelen kunnen gekopieerd worden.

Een petitie circuleert en telt reeds verscheidene handtekeningen.

De creatieve sector eist het volgende :

  • Het opnieuw introduceren van een « tarief bij gebreke » ten voordele van de rechthebbenden, door de stemming van een amendement op de programmawet (3de pakket) die van toepassing zal zijn en zal blijven totdat het nodig is.
  • De onmiddellijke inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2005 die de Europese richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij omzet in Belgisch recht

Persconferentie

Technische aanpassing van de thuiskopievergoeding

International Survey on Private Copying - Law & Practice

Naar het nieuwsoverzicht

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.