Om misverstanden of onwetendheid te vermijden : perscommuniqué.

Wij hebben al veel reacties ontvangen op het KB van 17 december 2009. Om misverstanden of onwetendheid te vermijden, verwijzen we naar de twee volgende documenten:

KB van 17 december 2009 (Publicatie in het Belgisch Staatsblad op 23 december 2009)

De nieuwe tarieven zijn van toepassing vanaf 1 februari 2010. Dit betekent concreet dat deze tarieven voor de kleinhandelaars van toepassing zijn op alle aankopen gedaan vanaf 1 februari 2010 en voor de groothandelaars op alle verkopen gedaan vanaf dezelfde datum.

(De tarieven zijn vermeld per stuk en exclusief BTW)

Producten Capaciteit Tarief per stuk
Geheugenkaart en USB-sleutel Van 0 tot 2 GB € 0,15
Meer dan 2GB tot 16GB € 0,50
Meer dan 16 GB

€ 1,35

Producten Capaciteit Tarief per stuk
MP3-speler, MP4-speler, draagbare telefoon met MP3 en/of MP4 functie Van 0 tot 2 GB € 1,00
Meer dan 2GB tot 16GB € 2,50
Meer dan 16 GB

€ 3,00

Producten Capaciteit Tarief per stuk
Externe harde schijf Van 0 tot 256 GB € 1,30
Meer dan 256 GB tot 1 TB € 6,75
Meer dan 1 TB

€ 9,00

Producten Capaciteit Tarief per stuk
Salontoestel met geïntegreerde drager Van 0 tot 256 GB € 3,30
Meer dan 256 GB tot 1 TB € 10,75
Meer dan 1 TB

€ 13,00

Producten Tarief per stuk
CDR data € 0,12
CDR Audio € 0,12
Minidisc € 0,12
Audiocassette DAT € 0,12
Audiocassette analoog € 0,12
Videocassette analoog € 0,40
DVD € 0,40
Opnametoestel, geïntegreerd of niet, zonder drager € 2,00

Tekst van het koninklijk besluit klik hier

We vestigen uw aandacht op het feit dat sommige bepalingen opgenomen in de wet van 10 december 2009 betreffende het statuut en de controle van de beheersvennootschappen, tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten rechtstreeks betrekking hebben op het beheer van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik. Het gaat om de artikels 3, 4, 5 van de vernoemde wet van 10 december 2009 (Publicatie in het Belgisch Staatsblad op 23 december 2009).

Tekst van de wet klik hier

De aanvragen tot terugbetaling in gevolge van artikel 4 KB 28 maart 1996 of artikel 57 Wet 30 juni 1994

Ingevolge een voorlopige beslissing van de Centrale Diensten van de BTW-administratie wordt de procedure om een terugbetaling te verkrijgen aangepast en wordt het toe te passen BTW-tarief voorlopig vastgelegd op 6%.

Vanaf heden ontvangt u geen creditnota meer, maar ontvangt u een brief van Auvibel waarop vermeld zal staan welk bedrag u zult ontvangen, het toegepaste BTW-tarief (6%), het BTW-bedrag en de eventuele problemen die werden opgemerkt tijdens de controle van uw aanvraag.

Bovendien bent  u vanaf heden verplicht om bij elke aanvraag tot terugbetaling een verklaring op eer bij te voegen.

In deze verklaring  moet u:

  • indien u BTW-plichtige bent, bevestigen dat u de btw, die u ten gevolge van de terugbetaling van de vergoeding van Auvibel zal ontvangen,  zal terugstorten aan de Belgische Staat via vak 61 van uw BTW-aangifte in de mate waarin deze btw in aftrek werd genomen in uw periodieke BTW-aangifte bij de aankoop van de dragers.

OF

  • indien u geen BTW-plichtige bent, bevestigen dat u geen BTW-plichtige bent.

Als deze verklaring op eer niet is bijgevoegd is uw aanvraag onontvankelijk en kan deze niet behandeld worden.

Zoals reeds vermeld is deze regeling slechts voorlopig en kan deze worden aangepast wanneer Auvibel de definitieve beslissing van de BTW-administratie ontvangt.

Document "Verklaring op eer"

Naar het nieuwsoverzicht

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.