Brief aan de federale parlementsleden : Auvibel vraagt dringend nieuwe tarieven privékopievergoeding

In een brief aan de nieuwe kamerleden vraagt Auvibel dringend nieuwe wetgeving voor:

  • het invoeren van de ontbrekende tarieven voor printers, scanners en multifunctionele apparaten. 
  • het updaten van de tarieven voor de dragers en apparaten die al onderworpen zijn aan een vergoeding maar die sinds 2010 niet meer gewijzigd zijn
  • het optrekken van het huidige tarief van 0 euro voor laptops en PC’s naar een niveau dat overeenstemt met hun kennelijk gebruik.

------------------------------------------------------------------------------------------

Geacht parlementslid,

 Eerst en vooral willen we u feliciteren met uw (her)verkiezing als federaal parlementslid.

Sta ons toe om ons even voor te stellen: Auvibel is de Belgische vennootschap die de vergoeding voor ‘het kopiëren voor eigen gebruik’ in België int en verdeelt. Het ‘kopiëren voor eigen gebruik’ -ook wel bekend als de thuiskopie of de privékopie - is een uitzondering op het auteursrecht die toelaat om beschermde werken te kopiëren zonder voorafgaande toestemming van auteurs, artiesten, producenten of uitgevers. In ruil voor deze vrijheid om te kopiëren heeft de wet een financiële vergoeding voorzien voor de houders van de rechten die vanwege deze uitzondering inkomsten mislopen.

De thuiskopie bestaat al sinds 1994 in België : via een wet – die een Europese richtlijn omzet - kregen consumenten de mogelijkheid om kopieën te maken van beschermde werken voor privédoeleinden. Deze uitzondering op het auteursrecht bestaat ook in 22 andere Europese landen.

Auvibel vertegenwoordigt via haar leden duizenden auteurs, scenaristen, regisseurs, journalisten, artiesten, kunstenaars, muziek- en filmproducenten, muzikanten, acteurs, fotografen en uitgevers van boeken, kranten, tijdschriften enz. Hun creaties, werken en uitvoeringen dragen bij aan de uitstraling van onze cultuur en vertegenwoordigen een aanzienlijk deel van de Belgische economie. Een PIM studie uit 2013 vat het goed samen: “De industrieën die zich bezighouden met de creatie, productie, uitvoering, uitzending, tentoonstelling, distributie en verkoop van auteursrechtelijk beschermde werken …genereerden in 2012 een omzet van 30.041,42 miljoen € of 2,60% van de totale omzet in België. In ditzelfde jaar werd door de hoofdindustrieën 1.107,53 miljoen € geïnvesteerd of 3,44% van de totale investeringen in België. De hoofdindustrieën stelden in 2012 87.742 voltijds equivalenten tewerk bij 8.725 werkgevers, respectievelijk 3,06% en 3,90% van het totaal in België”

De Europese en Belgische wetgeving, net zoals de rechtspraak, zijn zeer duidelijk: de rechthebbenden moeten een billijke vergoeding ontvangen in ruil voor de schade die zij lijden.

In België koos de wetgever sinds 1994 voor een systeem van forfaitaire compensatie en kreeg de federale regering de opdracht om de voorwaarden ervan te bepalen. Een KB van 2013 legt, in toepassing van de wet, de lijst vast van die apparaten en dragers die duidelijk gebruikt worden om kopieën te maken, maar ook de tarieven die daarop van toepassing zijn. Auvibel legt dus zelf niet de tarieven vast. Auvibel zorgt enkel voor de inning en de verdeling tussen haar leden.

De privékopievergoeding wordt betaald door de fabrikant, de importeur of intracommunautaire aankoper van apparatuur of dragers die duidelijk gebruikt worden om privékopieën te maken. Auvibel zorgt ervoor dat dit geld efficiënt en snel verdeeld wordt tussen haar 20 leden die elk op hun beurt verschillende soorten rechthebbenden vertegenwoordigen en die het geld van de privékopie doorstorten aan hun duizenden leden.

Wist u dat de federale Controledienst van beheersvennootschappen recent Auvibel  geëvalueerd heeft en haar als bijzonder efficiënt  beschouwt in het beheersen van de eigen werkingskosten en de snelheid van verdeling van de privékopievergoedingen?

Helaas moeten we vaststellen dat ondanks het kwaliteitsbeheer van Auvibel, de auteursrechtensector toch in de kou blijft staan. Door het jarenlang uitblijven van politieke acties, door politieke tegenstrubbelingen en onbegrip zijn de inningen van Auvibel sinds 2013 in vrije val: de inningen van Auvibel dalen jaarlijks met 15%, wat concreet al een verlies betekent van tientallen miljoenen euro voor de auteurs, artiesten, producenten en uitgevers.  Consumenten geven nochtans aan - wanneer zij individueel worden geïnterviewd - dat ze bereid zijn om financieel bij te dragen aan een kopieervergoeding.

Auvibel en haar leden vragen al jaren dat :

  • er snel een update komt van de lijst van apparaten en dragers waarvoor een privékopievergoeding geldt
  • de verouderde tarieven voor de privékopievergoeding herzien worden die ontoereikend zijn om de schade te compenseren
  • de Belgische Staat de Europese Richtlijn respecteert door zijn verplichtingen correct na te komen op het vlak van billijke financiële compensatie 


Al die auteurs, artiesten, producenten en uitgevers aanvaarden niet langer dat er geen beslissingen genomen worden waardoor ze jaarlijks miljoenen euro’s mislopen. Auvibel staat daarom klaar om  gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de Belgische Staat die niet langer voldoet aan haar wettelijke verplichting van resultaatsverbintenis, net zoals dit met succes in Nederland of Duitsland is gebeurd.

​​Jullie kunnen als parlementslid/politicus bijdragen om deze onrechtvaardige situatie recht te zetten door op wetgevend vlak jullie verantwoordelijkheid te nemen waardoor al onze creatieve mensen eindelijk billijk vergoed worden.

Auvibel vraagt daarom dringend nieuwe wetgeving voor :

·        het invoeren van de ontbrekende tarieven voor printers, scanners en  multifunctionele apparaten. Het volstaat om de voorstellen die onder de vorige regering circuleerden opnieuw in te dienen en deze te stemmen;

·        het updaten van de tarieven voor de dragers en apparaten die al onderworpen zijn aan een vergoeding maar die sinds 2010 niet meer gewijzigd zijn

·        het optrekken van het huidige tarief van 0 euro voor laptops en PC’s  naar een niveau dat overeenstemt met hun kennelijk gebruik.

 

Ten slotte rekent Auvibel op uw initiatief om bij uw partij erop aan te dringen dat bij de onderhandelingen voor de vorming van een nieuwe federale regering het duidelijk engagement genomen wordt om een privékopievergoedingssysteem te garanderen dat gebaseerd is op regelmatig geüpdate tarieven en die het mogelijk maken de geleden schade te herstellen.

In naam van de duizenden auteurs, artiesten, uitgevers en producenten danken we u alvast bij voorbaat voor uw steun.

We staan steeds ter beschikking om u hier meer tekst en uitleg bij te geven. Aarzel dus niet om ons te contacteren indien u hierover nog vragen heeft.

Hoogachtend,

François Stroobant                       Marie Gybels                              Jasper Verdin

Algemeen Directeur                      Voorzitter                                    Ondervoorzitter

 

 

Naar het nieuwsoverzicht

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.