11 DECEMBER 2016. - Koninklijk Besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 oktober 2013 betreffende het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik

Op 30 december 2016 werd het Koninklijk Besluit van 11 december 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 oktober 2013 betreffende het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Dit K.B. werd uitgevaardigd naar aanleiding van het arrest Padawan van het Hof van Justitie (HvJ C-467/08, Padawan SL v. Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE), 21 oktober 2010).

Dit K.B. dient tot vaststelling van de terugbetaling en de vrijstelling voor professioneel gebruik. Enerzijds wordt de reeds bestaande procedure omtrent de terugbetaling van de vergoeding gehandhaafd. Anderzijds wordt er een systeem van vrijstellingen onder voorwaarden voor professioneel gebruik geïntroduceerd.

Voor meer info klik hier.

Naar het nieuwsoverzicht

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.